Aktivnost št.1: Vodenje operacije

Aktivnost je namenjena učinkoviti izvedbi vseh načrtovanih aktivnosti, koordinaciji vseh vključenih deležnikov ter administraciji aktivnosti celotne operacije. Poleg navedenega bo v okviru aktivnosti izvedena kontrola in evalvacija vmesnih in končnih rezultatov operacije, kot tudi zastavljenih ciljev. Za izvedbo naštetega bo poskrbljeno tudi za potrebno komunikacijo in povezovanje med posameznimi partnerji, deležniki, izvajalci in drugimi vključenimi v aktivnosti.