Aktivnost št.2: Obveščanje javnosti

Aktivnost predstavlja enega pomembnejših vsebin celotne operacije, saj bo preko izdelave skupne grafične podobe ustvarjena podlaga za razvoj skupnih produktov in skupnega nastopa sodelujočih vinarjev na predstavitvah v okviru vseh aktivnosti. V okviru aktivnosti je sicer predvidena tudi celovita promocija projekta, v sklopu katere bodo izvedene predstavitve operacije na priznanih vinskih dogodkih, medijska aktivnost, obveščanje javnosti preko socialnih omrežij in spletne strani ter izdelava skupnih predstavitvenih in promocijskih materialov.