Aktivnost št.4: Ustanovitev novega povezovalnega subjekta

Aktivnost obsega vse potrebne aktivnosti za zasnovo, ustanovitev in zagon novega poslovnega subjekta v vinski branži, ki ga bodo ustanovili sodelujoči mladi vinarji slovenske Istre z namenom povezovanja, razvoja skupnih produktov in skupne proizvodnje ter promocije zelene vinske destinacije slovenske Istre. Novoustanovljeni poslovni subjekt bo imel kot glavni cilj poenostaviti skupno pridelavo izbranih novih tipov produktov ter poenotiti tržni nastop mladih vinarjev. V ta namen bo v sklopu aktivnosti izdelan tudi marketinški načrt, ki bo upošteval vse potrebne elemente za vstop na trg z novimi produkti, s posebnim poudarkom na segmentaciji trga, distribucijskih kanalih in izboru primernih orodij trženja. Aktivnost ravno tako obsega produkcijo testnih novih skupnih povezovalnih produktov pod enotno blagovno znamko.