Aktivnost št.5: Izvedba skupnega predstavitvenega programa na območju LAS

Aktivnost obsega izvedbo inovativnih animacijskih dogodkov, na katerih bodo predstavljeni vsi rezultati operacije in sicer sama vsebina operacije s poudarkom na povezovanju in spodbujanju mladih vinarjev k sodelovanju, predstavitev novega skupnega podjetja in predstavitev novih tipiziranih produktov. Celotni progam animacijskih dogodkov je usmerjen v popularizacijo zelene vinske destinacije Slovenske Istre in v predstavitev novih tipiziranih skupnih vin slovenske Istre ciljnim javnostim. Za zagotovitev kontinuirane prisotnost v javnosti je v sklopu aktivnosti predviden tudi najem »showroom-a«.