Aktivnost št.6: Razvoj podpornega okolja skupnemu nastopu vinarjev zelene vinske destinacije slovenska Istra

Aktivnost obsega komunikacijo z vsemi identificiranimi deležniki in akterji v vinskem sektorju slovenske Istre. Aktivnost zajema izvedbo pregleda delujočih akterjev na ravni destinacije s poudarkom na identifikaciji posameznikov, organizacij, združenj, podjetij in javnih institucij, ki imajo odločilno vlogo pri razvoju vinskega sektorja v destinaciji. V nadaljevanju aktivnost zajema izvedbo komunikacijskih srečanj med izbranimi deležniki z namenom analize stanja, definicije ključnih izzivov in priložnosti v sektorju ter postavitvi skupne strategije vinske destinacije slovenske Istre.