NAMEN IN CILJI

Namen operacije WINE & GREEN ISTRA je ustvariti »zeleno vinsko destinacijo Slovenska Istra« in učinkovito podporno okolje perspektivni kmetijski panogi – vinarstvu z vključevanjem mladih vinarjev, ki so prevzemniki ali pa aktivni upravljavci kmetij.

Operacija je preko inovativnega pristopa in partnerstva usmerjena v povezovanje ključnih akterjev podeželskega prostora z namenom ustvarjanja novih razvojnih, podjetniških in zaposlitvenih možnosti ter krepitve trajnostne proizvodnje, potrošnje, izmenjave in prostorske organizacije.

Glavni cilj operacije je vzpostaviti aktivno kolektivno sodelovanje mladih vinarjev, kmetijskih gospodarstev, ki si bodo preko skupnih proizvodov – vin pod enotno blagovno znamko in s skupno enološko tehnološko proizvodnjo dvignili konkurenčnost na trgu ter bistveno prispevali k ohranjanju in dvigu identitete celotnega območja – zelene destinacije Slovenske Istre.

Prav tako je cilj operacije vzpostaviti enotno podporno okolje vinarskemu sektorju, kar bo zagotovljeno preko skupnega programa, ki ga bodo sooblikovali partnerji projekta z ostalimi sodelujočimi akterji.