NAMEN IN CILJI

Operacija WINE & GREEN ISTRA prispeva k doseganju horizontalnih ciljev Evropske Unije:

  • Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje
  • Okolje
  • Inovacije
  • Spodbujanje enakosti moških in žensk ter nediskriminacija